Avaleht | Manöövrid | Täiendused | Teooria | Autorid
 
Nimetus
Trikk
Hüpe
Paut
Halss
Komb
Raskus
Made in Est
Air Tack x x xxxxx
Beat Tack x xxx
Bomb x xxx
x
Clew first backloop x x xxxxx
Clew first backwind tack x x xxx
x
Clew first nose tack     x     xx
Conca tack x xxx
x
Crazy Pete x x xxxxx
Double push tack x xxx
Duck nose tack x x xxxx
Duck Tack x xxxx
x
Dunno x xx
x
Hass tack x xx
x
Helitack x xx
x
Helitack clew first x xxx
x
Helitack clew first fin first x xxx
Helitack piruette x xxx
x
Helitack sail 360 x xxx
x
Helitack switch stance x xxx
x
Jizz x xxxx
Nose Tack x xx
x
Power (backwind) Tack x xx
x
Push Tack x xxx
x
Reverse nose tack x xx
Reverse Nose Tack x xxx
Slam Tack x xxx
Squash x xxx
Stall Tack x xxx
Stop it flic flac x xxx
x
Stop it to board 180 x xxx
x
Tack x xx
x
Willy skipper clew first 540 x x x xxxxx
Willy skipper double push tack x x x xxxxx
Willy skipper push tack x x x xxx
x
Willy skipper to helitack x x xxxxx
180 flic flac x xxx
180 into sailing x xxx
x
Aerial duck jibe x x xxx
x
Aerial Jibe   x   x   xx
Air Spock x xxxxx
Back Loop x xxxx
x
Back to backwinded x xxx
Backwind Jibe x xxx
x
Backwind piruette jibe x xxx
Backwind sail body 360   x   x   xx
Backwind sailing x         x
x
Backwind sailing clew first x xxx
x
Backwind/piruette into sailing x xxx
Bender x xxxx
Board 360 x         xx
x
Board 360 slided x xx
Board Grab   x       xx
x
Body Drag x         xx
Body drag clew first x xxxx
Body drag one handed x xxxx
Body drag to backwind jibe xxx
Body-Sail 360 x         x
Carving 360 x xxx
Carving 360 clew first x xxx
x
Carving 540 x xxxx
Carving 540 clew first x xxxx
x
Cheeseroll x xxxx
x
Chop Hop   x       x
x
Clew First Body-Sail 360 x         xx
x
Clew first sailing x         xx
Cowboy x xxx
Diabolo x x x xxxxx
Diabolo 540 x x x xxxxx
Dildo x xxx
Donkey Kick x xx
x
Double backwind sail body 360 x xxx
x
Double Forward Loop x xxxxx
Duck flic flac x x xxxx
Duck into sailing x x xxxx
Duck Jibe x xx
Duck jibe switch stance x xxx
x
Duck monkey jibe x xxx
Duck piruette x xxxx
Duck spin x x xxxx
Duck tack 360 x xxxx
Duck Trick x         x
x
Fin First Sailing x         x
x
Flic flac x xx
x
Flic flac clew first x xxx
Flip 360 x xx
x
Front Loop x xxx
Front loop clew first x xxxxx
Front loop no hands x xxxxx
Front loop one handed x xxxx
x
Grubby x x xxxxx
Jack x xxxx
Jack + x x xxxx
Jesus Christ x xxxxx
Jibe x xx
x
Jibe fin first x xx
x
Jump duck x x xxx
x
Jump duck board grab x x xxx
Laydown Jibe x xxx
x
Lazy Susan x xxxx
Lollipop x xxxxx
x
McFlip e. Donut x xxxx
x
Monkey Jibe x xxx
Monkey reverse jibe   x xxx
x
No hand sailing x xx
x
One foot jump x xxx
x
One handed jump x xx
x
Piruette x xx
x
Piruette Duck Jibe x xxxx
Piruette Jibe x xxx
x
Ponch x xxxx
Puke x xxx
Push Loop x xxxx
Push tack to lollipop x x xxxx
x
Reverse Duck e. Ghadi Jibe x xxxx
x
Rodeo Flip x xxxx
Sail 360 x         x
Sail body 360 backwind jibe x x xxx
Sailing in boom x xx
x
Sailing in boom glew first x xx
x
Shampoo x xx
x
Shisha jibe x xxxx
Shove It x x xxx
Shove It to Air Jibe x x x xxxxx
Slam duck jibe x xxxx
Slam Jibe x xxx
x
Speed Jibe x xxx
x
Spinouting x xx
x
Spock x x xxxxx
Spock 540 x x xxxxx
Spock 540 Clew First x x xxxxx
Spock Clew First x xxxxx
Spock one handed x xxxxx
Stall Jibe x xxx
Stall Trick x xx
x
Switch stance sailing x xx
x
Table Top x xxx
x
Table Top - Air Jibe x x xxxxx
Table Top - Front Loop x x xxxxx
Triple Front Loop x xxxxx+
Upwind 360 clew first x xxx
Upwind 360 fin first x xxx
x
Upwind 360 glew first fin first x xxx
Upwind 360 slided x xxx
Volcan e. air jibe x x xxx
x
Volcan Switch Stance x x xxxx
Weerdo x x xxxx
Willy Skipper x x xxx
x
Willy Skipper 540 x x x xxxxx
Willy skipper board 180 x x x xxx
x
Willy skipper board 360 x x x xxx
x
Willy skipper clew first x xxxxx
Willy skipper clew First x x x xxxxx
Willy skipper duck x x xxxxx
Willy skipper jibe x x x xxx
Willy Skipper Slide Back 180 x x x xxxx
x
Wymaroo x x xxxxx
© Team Vabastiil 2002